Friday, November 9, 2007

Tempe mencegah barah

Penemuan saintifik dan kajian yang telah dijalankan mendapati memakan tempe boleh membantu mencegah daripada terkena kanser terutama pada kaum wanita. Selain daripada tempe buah naga ( Dragon fruit) juga dipercayai boleh membantu mencegah kanser. Inilah menjadi sebab, pada pandangan saya buah naga ini mempunyai harga yang baik dipasaran.